Beşiktaş açıkladı! UEFA ile yeni mutabakat

Beşiktaş , denk hesap durumu inceleme sürecinin sona ermiş olup, UEFA ile FFP Yapılandırma Muahedesi imzalandığını açıkladı.

Mutabakat, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 dönemlerini kapsıyor.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle;

 UEFA Kulüp Finansal Denetim Şurası (CFCB) tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Finansal Fair Play Kriterleri; denk hesap durumu inceleme süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Denetim Şurası ortasında Yapılandırma Mutabakatı (Settlement Agreement) imzalanmıştır. 

Yapılan mutabakatın ana sınırları şu haldedir:

* Yapılandırma muahedesi, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 dönemlerini kapsamaktadır. 

* Şirketimiz geçiş döneminde (2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) UEFA denk hesap kriterlerine (Football Earnings Rule) uymayı taahhüt etmektedir. Başka bir tabir ile, Şirketimiz 2025/26 dönemi itibariyle (2022/23, 2023/24 ve 2024/25 dönemlerini kapsayan), UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları (UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations) ile uyumlu hale geleceğini taahhüt etmektedir. Anılan regülasyon gereği, izleme müddeti sonunda Şirketimiz kabul edilebilir sapma fiyatı olan 5 milyon Avro ile uyumlu olacağını taahhüt etmektedir. Anılan regülasyonda belirtilen katkılar/özkaynak ile karşılandığı takdirde, kelam konusu fiyat 60 milyon Avro fiyatına kadar yükselebilecektir.

* Şirketimiz, 

-2021/22 dönemi için projekte edilmiş olan denk hesap açığı hudutları içinde kalacağını,

-2022/23 dönemi için azamî 60 milyon Avro denk hesap açığı (Adjusted Football Earnings deficit) vereceğini,

-2023/24 dönemi için azamî 0 milyon Avro denk hesap açığı (adjusted football earnings deficit) vereceğini,

taahhüt etmektedir. 2022/23 dönemi için anılan meblağın altında gerçekleşen denk hesap açığı fiyatı, 2023/24 döneminde kullanılabilecektir. 

* Şirketimiz, toplamda 4 milyon Avro fiyatındaki UEFA İştirak gelirlerine önlem konulmasını kabul etmektedir. Anılan meblağın 600 bin Avro fiyatındaki kısmı önkoşulsuz olarak UEFA gelirlerinden mahsuba mevzu edilecektir. Bakiye 3.4 milyon Avro fiyatındaki kısmı ise;

-200 bin Avro 2021/22 amacı 20 milyon Avro’dan daha fazla aşıldığı takdirde

-1.6 milyon Avro 2022/23 gayesi 40 milyon Avro’dan daha fazla aşıldığı takdirde,

-1.6 milyon Avro 2023/24 gayesi 40 milyon Avro’dan daha fazla aşıldığı takdirde 

mahsuba husus olacaktır. Aşımlar anılan meblağlardan düşük olduğu takdirde, kıstelyevm metoduna nazaran hesaplama yapılacaktır.

* Aşağıda belirtilen aşımların gerçekleşmesi durumunda UEFA A Listesine 25 yerine en fazla 23 oyuncu tescil ettirilebilecek ve yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescili fakat ilgili transfer penceresinde Ahenk Mutabakatında belirtildiği biçimde UEFA A Listesinde gerçekleşecek olumlu transfer istikrarı ölçüsünde mümkün olabilecektir:

-2021/22 gayelerinin 10 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2023/24 döneminde uygulanmak üzere,

-2022/23 gayelerinin 20 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2024/25 döneminde uygulanmak üzere,

-2023/24 gayelerinin 10 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2025/26 döneminde uygulanmak üzere.

* Şirketimiz, aşağıda belirtilen üç aşımdan ikisini gerçekleştirdiği durumda UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere)

-2021/22 yılı azamî denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır ise

-2022/23 yılı azamî denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır ise

-2023/24 yılı azamî denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır ise

* Benzeri biçimde, 2023/24 yılı azamî denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır ise Şirketimiz UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere).

* 2025/26 dönemi içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 dönemlerini kapsayan izleme periyodunun sonucunda, kabul edilebilir sapma fiyatının aşıldığı fakat aşım fiyatının 20 milyon Avro’dan’dan az olduğu tespit edilir ise, Şirketimiz 200 bin Avro ceza ödemeyi, 2026/27 UEFA A Listesinin 23 oyuncu ile sonlu olmasını, yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescilinin fakat ilgili transfer penceresinde Ahenk Muahedesinde belirtildiği formda UEFA A Listesinde gerçekleşecek olumlu transfer istikrarı ölçüsünde mümkün olabileceğini ve 2025/26 dönemin kapsayacak yeni izleme periyodu sonunda (2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) da UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları denk hesap kriterlerine (football earnings rule) uyumlu hale gelemez ise ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir. 

* 2025/26 dönemi içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 dönemlerini kapsayan İzleme Devrinin sonucunda, kabul edilebilir sapma meblağının aşıldığı ve aşım meblağının 20 milyon Avro’dan’dan fazla olduğu tespit edilir yahut aşım olur fakat aşım fiyatı 20 milyon Avro’dan az olmasına karşın bununla birlikte

-2021/22 yılı azamî denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır

-2022/23 yılı azamî denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır

-2023/24 yılı azamî denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır

hükümlerinden bir tanesi gerçekleşirse, Şirketimiz ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir. 

Yorum yapın